ODPORÚČAME

Prebudili ma anjeliPrebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci, bola dezorientovaná, no postupne pochopila a spoznala duchovný svet. Učili ju priamo anjeli a dodnes ju sprevádzajú.
Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov:

Nájdi v sebe Svetlo.

Táto kniha je ako úrodná pôda, a keď do nej zasejete semienko, vyrastie z neho košatý strom poznania, pochopenia, viery a lásky.

Jozef Banáš

Žiadajte osobné venovanie od autorky priamo do knihy!   Viac na www.jakubeczova.sk |  Objednávka na MonikaJ.sk
(túto možnosť v inom kníhkupectve nenájdete)

 

15 geomantických domov

Vytlačiť PDF

Dom I. – povaha, poznatok o osobe, ktorá sa pýta (dáva otázku), jeho záujmoch, jeho dôvere vo svoje zámery a jeho nádeje
Dom II. - zisky
Dom III. - okolie, spojenie, styky
Dom IV. - domov
Dom V. – deti, radosti, láska
Dom VI. – práca, zdravie
Dom VII. – spojenie, manžel, združovanie
Dom VIII. – hmotné alebo duševné premeny
Dom IX. - cesty, štúdiá
Dom X. – úspech, verejný život
Dom XI. – priateľstvo a zámery
Dom XII. – osamelosť, skúšky
Dom XIII. – charakter minulosti a jeho možný vplyv na osobu, ktorá sa pýta (dáva otázku)
Dom XIV. – vyjadruje budúcnosť subjektu a znepokojenie, ktoré vyvoláva a pociťuje. Vypovedá o tom, ako sa budú veci vyvíjať.
Dom XV. – je celkovým výsledkom než odpoveďou na otázku. Tu nachádzame vzájomný zväzok človeka a okolitého sveta. Udáva nám syntézu problému. Jeho vystúpenie je citlivé a môže sa meniť v závislosti na otázke: citovej, hmotnej alebo filozofickej. V prvom prípade ukazuje skutočnú hodnotu spojenia, v druhom užitočnosť zisku alebo úspechu a v poslednom možný vývoj.

Podľa druhu otázky je treba niektorým domov prikladať väčší význam než ostatným. Všeobecne sa môžete opierať o nasledujúce definície:

ZDRAVIE:
Dôležité domy pre zdravotný stav sú I, VI a XII.
I – pre prípadnú nemoc, VI a XII – pre liečenie v nemocnici.
Ak sa dotýka otázka východiska z choroby, je zároveň potrebné posudzovať aj VIII. Dopravné nehody súvisia s III a IX (malé a veľké cesty).
V tehotenstve I, V a súčasne XII predstavujú zrodenie a to, čo je skryté.
Po operácii – VI a XII.

LÁSKA:
Všeobecne osoba, ktorá sa pýta je v I a osoba na ktorú sa pýta je v VII
Stretnutie, deti – V
Sobáš, rozvod – VII
Osamelosť, odlúčenie, prerušenie – VIII a XII
Domov – IV
Priateľstvo – XI
Radosť, sexualita – V a VIII
Cudzoložstvo, skryté zväzky – XII

CESTOVANIE:
Ak sa dotýka bydliska - III, IX a IV
Ak sa jedná o cestu za zábavou – V
Služobná cesta – VI a X

DOMOV:
Pre obchod s nehnuteľnosťami – IV a VIII
Zmena bydliska – IV; vzdialenosť medzi dvomi bydliskami bude ukázaná domom III (blízky) alebo IX (vzdialený)

PENIAZE:
Dedičstvo – VIII
Pre získanie majetku a vlastníctva – II
Všetky burzové obchody a špekulácie – II a VIII. Ak Výsledok závisí na náhode „na hre“ tak aj - V
Pre finančné spojenie je nutné posúdiť - VII

ZAMESTNANIE:
Pre úspech zámerov a splnenie nádejí – I a XI
Pre získanie opory – XI
Pre pocty – I, X a XI
Každodenná práca – VI
Hmotné výhody a platy – II
Kladný obrazec v domoch VI a X bude vyjadrovať stálosť zamestnania a úspechu. Záporný obrazec zase neúspech alebo stratu práce .
Ak sa jedná o prácu umeleckú – V a X
Ak sa jedná o zamestnanie súvisiace so službou – VI; oddanosťou – XII; cestami – III a IX; stykmi – III a VII; peniazmi – II a VIII; ak sa jedná o zákazníkov - XI

Pokračovanie v článku:
16 geomantických obrazcov