ODPORÚČAME

Prebudili ma anjeliPrebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci, bola dezorientovaná, no postupne pochopila a spoznala duchovný svet. Učili ju priamo anjeli a dodnes ju sprevádzajú.
Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov:

Nájdi v sebe Svetlo.

Táto kniha je ako úrodná pôda, a keď do nej zasejete semienko, vyrastie z neho košatý strom poznania, pochopenia, viery a lásky.

Jozef Banáš

Žiadajte osobné venovanie od autorky priamo do knihy!   Viac na www.jakubeczova.sk |  Objednávka na MonikaJ.sk
(túto možnosť v inom kníhkupectve nenájdete)

 

16 geomantických obrazcov

Vytlačiť PDF

Obrazce delíme podľa polarity na neutrálne, kladné a záporné.
  • Neutrálne: Via, Populus, Fortuna Minor
  • Kladné: Caput Draconis, Puella, Albus, Conjunctio, Fortuna Major, Laetitia, Asquisitio
  • Záporné: Cauda Draconis, Puer, Rubeus, Carcer, Tristitia, Amissio
Pri interpretácii horoskopu si zistite celkový počet kladných a záporných obrazcov. Ak prevažujú kladné, tak celkový dojem bude dobrý.
Obrazcom, ktoré sa vyskytujú v horoskope opakovane, je treba venovať zvláštnu pozornosť: ukazujú celkové prostredie, „pozadie“ položenej otázky.

VIA (cesta, dráha):
o       
o
o
o
Ako už naznačuje meno dráha, tento obrazec vyjadruje všetko, čo sa tiahne do diaľky, všetko, čo si vyžaduje čas k uskutočneniu a objasneniu. To je preto, že v geomantických horoskopoch sa nečinia závery, ale jednoducho sa naznačuje, že situácia je nedostatočne zrelá a hlási sa trpezlivosť, vytrvalosť a očakávanie. Jej energia je obmedzená zhustená a prejavuje sa pokojne bez prerušenia. Vyjadruje pomalý a stály pohyb, ktorý nemôže žiadna prekážka zničiť, ktorý je nemožné spomaliť alebo urýchliť. Je v nej niečo neodhalené, čo je možné vyjadriť až po určitom rozvoji.

Rovina duševná: pomalý vývoj, trvalý a osamelý
Rovina materiálna: informačné prostriedky
Rovina intelektuálna: intuícia
Rovina citová: neistota, zmyselnosť, nerozhodnosť
Rovina aktivity: dlhé, chúlostivé a obtiažne podnikanie
Rovina povolania: obchodní cestujúci, vodiči, reportéri
Rovina zdravia: anémia, zápcha
Posolstvo: nechoďte príliš rýchlo, každá vec prichádza vo svojom čase

VIA v domoch
I.    Vysoká duševná činnosť; priaznivé pre tých, ktorí túžia cestovať. Ste nerozhodný, neistý; vašim zámerom hrozí stroskotanie pre nedostatok vytrvalosti a energie.
II.    Finančné problémy, váhanie, škodlivé priaznivému vývoju záležitosti.
III.    Novinky, ktoré sa očakávajú, budú odlišné, opozdené. Cestovanie umožňuje stretnúť sa s členmi rodiny alebo okolia.
IV.    Zmena bydliska, vzdelávanie sa. Podnikanie s nehnuteľnosťami pribrzdené, rodinné rozpory, neistota
V.    Citové rozpory, tvrdohlavosť, odchod dieťaťa
VI.    Choroba, ktorej určenie je veľmi obtiažne, pomalý vývoj. Možnosť omylu v diagnóze.
VII.    Opozdené spojenie alebo pridruženie, dej, ktorý sa vlečie. Odchod alebo prechodné vzdialenie sa manžela
VIII.    Neľahké získanie dedičstva, cesta vyvolaná úmrtím. Výhodné pre okultné skúmanie.
IX.    Veľká cesta, významný odchod. Vysoké úvahy v intelektuálnej oblasti, študijná cesta. Dobré podmienky pre študentov. Oznamuje úspech na skúškach.
X.    Odborný úspech podliehajúci trvalému úsiliu, dôležitá je vytrvalosť.
XI.    Odchod priateľa alebo odlúčenie kôli zmene bydliska.
XII.    Nemocničné vyšetrenie, pobyt na pozorovanie
XIII.    Výhodná cesta ukazuje, že sa veci menia a že neurčitosť sa končí.
XIV.    Bohatstvo, znovuzrodenie túžby. Vo všetkých prípadoch sa veci vyvíjajú, ale pomaly.
XV.    Šťastné východisko, ktoré na seba nechá dlho čakať: treba nechať citom a udalostiam voľný priebeh a neurýchľovať ich.

POPULUS (ľud, dav):

o o
o o
o o
o o
Je to obrazec množstva, je spätý so všetkým čo sa hmýri, hýbe, mení a premieňa. Je to symbol prebujneného života a množiaceho sa. Účinky Popula sú nepredvídateľné rovnako ako pohyby, ktoré sú impulzívne a neuvážené. V skutočnosti z neho môže vychádzať najlepšie rovnako ako najhoršie – presne ako oddaný dav je vydaný svojim inštinktom a podnetom. Jeho prítomnosť v horoskope je znamením neporiadku, zmätku, proti ktorému je treba bojovať, alebo ktoré je treba vedieť zorganizovať.

Rovina duševná: duch, ktorý sa musí oslobodiť od zmätku, aby strhol ostatných
Rovina materiálna: mestá, námestia a miesta, kde sa ľudia zhromažďujú
Rovina intelektuálna: hojnosť myšlienok, diskutovanie, netaktnosť
Rovina citová: družnosť bez výberu, nestálosť
Rovina aktivity: práca vyžaduje veľké množstvo osôb alebo ich oporu
Rovina povolania: politici, ľudia vystupujúci na verejnosti, námorníci, lovci
Rovina zdravia: nádcha, nachladnutie, citlivosť na vlhkosť, mikrobiálna infekcia
Posolstvo: postavenie je rozporuplné a zmätené. Vyžaduje zásah usilujúci o poriadok a objasnenie

POPULUS v domoch
I.    Váš duševný stav a pohnútky nie sú jasné: ste naplnený rozpornými myšlienkami alebo predstavami a ovplyvňovaný mienkami druhých.
II.    Burzová činnosť. Nebezpečie márnotratnosti, schopný neopatrnosti.
III.    Časté malé premiestňovanie v skupine; spojenie, veľký pohyb vo vašom okolí.
IV.    Zámery s nehnuteľnosťami závisia na okolí a výsledok je neurčitý. Môže ukazovať na život v spoločenstve alebo na veľké rodinné zhromaždenie.
V.    Veľa detí, dvojčatá, veľa mimomanželských detí. Nestály citový život, nadšenie krátkeho trvania.
VI.    Každodenná práca v súvislosti s davom, verejnosťou a činnosť na nej závislá.
VII.    Združovanie, zmluvy obžalujúce viacerých osôb. Verejné nepriateľstvo voči vám.
VIII.    Úmrtie pri hromadnom nešťastí. Verejný pohreb.
IX.    Veľká skupinová cesta so vzdelávaním alebo kultúrnym cieľom, pre nedostatok času veľmi krátka.
X.    Spoločenský úspech závislý na mienke verejnosti, sláva a pocty.
XI.    Veľa priateľov, na ktorých sa nemožno spoliehať ani sa o nich oprieť. Lichotenie.
XII.    Nešťastie alebo nebezpečie spôsobené vodou.
XIII.    Koniec závislého postavenia alebo života v spoločnosti.
XIV.    Neistota o výsledkoch podniku, všeobecný zmätok, činy, ktorým prekáža alebo ovplyvňuje verejnú mienku a závislosť.
XV.    Záporný pre všetky samostatné podniky, ale výhodné pre verejnú činnosť.

CAPUT DRACONIS (hlava draka):
o o
o
o
o
Vyjadruje veci rozvíjajúce sa smerom k radosti, kladný rozvoj, šťastné východisko. Dáva sa do súvisu skôr so všetkým, čo je skôr duševné než materiálne. V tomto obrazci sa človek dvíha k nebu a otvára sa dobrým vplyvom, ako je radar, ktorý zachytáva len dobré vyžarovanie. Duševný a vývojový Caput draconis je obrátený do seba, je mystický a filozofický, keď ovplyvňuje city, deje sa tak z pohľadu porozumenia, znášanlivosti, ale bez vášne a násilia. V praktickej oblasti značí situáciu, ktorá sa vyvíja pomaly, ale priaznivo za podmienok, že človek zostáva otvorený vyšším silám – dobru a veľkorysosti. V skutočnosti má tento obrazec význam kladnej obmeny a vplyvu.

Rovina duševná: prebudenie vedomia zúrodneného vyššími silami
Rovina materiálna: všetko, čo sa dvíha k nebu – veže, hory, stromy, schodište ...
Rovina intelektuálna: pružnosť ducha, ľahké prispôsobovanie sa a výraz
Rovina citová: city bez žiarlivosti, porozumenie a uznávanie slobody druhého, priateľstvo
Rovina aktivity: šťastné zmeny vedúce k oslobodeniu a pokroku
Rovina povolania: architekti, športovci, horolezci a všetci, ktorí pracujú vo výškach
Rovina zdravia: sklony k otrasom, migréne, zápalom ucha
Posolstvo: všetko máte vo svojich rukách pokiaľ počúvate svojej intuícii a módnym smerom, ktoré vás podnecujú

CAPUT DRACONIS v domoch
I.    Dobrý fyzický a duševný stav, rovnováha. Vaše podnety sú jasné a úprimné, myšlienky sú dobré a sľubujú šťastné splnenie.
II.    Zvýšenie príjmov, plodné zisky.
III.    Prínosné styky s okolím, obohacujúce diskusie, zaujímavé kultúrne výmeny.
IV.    Výnosné a zdravé obchodovanie s nehnuteľnosťami. Stále a výhodné bydlisko. Pokiaľ sa otázka týka presťahovania, tak to bude výhodné.
V.    Šťastie v hre. Úprimné city, príjemné stretnutie. Dobré vzťahy s deťmi.
VI.    Ak ste chorý, tak nájdete dobrého doktora a účinný liek. Ak sa pýtate na zmenu zamestnania, tak bude výhodné a uskutoční sa veľmi skoro.
VII.    Zisk behom procesu, výhodné spojenia. Šťastné manželstvo, dodržanie sľubov.
VIII.    Dar alebo dedičstvo. Okultná ochrana alebo odhalenie v tejto oblasti. Uzdravenie chorého alebo pokojná smrť.
IX.    Dlhé šťastné cesty, prospešné pre intelektuálnu oblasť. Úspechy vo vysokoškolskom štúdiu.
X.    Uznávaný spoločenský úspech. Vzbudzujete úctu a obdiv svojho okolia. Povýšenie, pokrok veľmi blízky.
XI.    Pevné a spoľahlivé priateľstvo, návrat priateľa. Verní zákazníci, blízke uskutočnenie zámerov.
XII.    Odpustenie nepriateľom. Prekážky budú odstránené, vyjasnenie problémov.
XIII.    Šťastný vplyv predchádzajúcich skúseností. Príjemné spomienky.
XIV.    Vyjasnené túžby, dobrý majetok, veľký pokrok pri uskutočnení prianí.
XV.    Pre svoje vlastnosti ste silne podporovaný svojím okolím; vaša činnosť je priaznivo posudzovaná. Vaše postavenie je výhodné predovšetkým pre intelektuálnu činnosť, duševné znalosti, duševný rozvoj.

CAUDA DRACONIS (chvost draka)
o
o
o
o o
Všetko, čo sa rodí zo zla v ľudskej duši. Obrazec je otvorený dolu a vyjadruje záporné vplyvy, ktoré zrádzajú a rozkladajú sily dobra. Cauda draconis je falošný a krutý, ľstivý, pokrytecký a ohováračský. Nie je mu cudzí žiadny úskok a usiluje sa o mravnú skazu, rozvrat.

Rovina duševná: prevaha záporných síl podrývajúcich dobro
Rovina materiálna: jaskyne, podzemie, bane ... , divé a nebezpečné lesy, močariská ...
Rovina intelektuálna: ľstivý duch, falošný, dávajúci zlé rady s úmyslom zničiť, panovať zlom
Rovina citová: čisto pohlavná, naznačuje zvrhlosti, zrady, výpadky usilujúce o poníženie, skazu
Rovina aktivity: intenzívna materiálna a vedľajšia činnosť. Karierizmus, zaujaté správanie, čistá materiálna ctižiadosť, panovanie bez súcitu
Rovina povolania: tajní agenti, špióni, kúzelníci, baníci, podvodníci
Rovina zdravia: pohlavné choroby, infekcie, používanie omamných prostriedkov
Posolstvo: nenechajte sa ovládnuť nenávisťou ani zradiť závisťou, každá moc spočívajúca na zápornom zmýšľaní je klamná

CAUDA DRACONIS v domoch
I.    Ukazuje vašu zlú vieru, pokrytectvo alebo falošnosť, váš postoj a nekalé myšlienky.
II.    Neuvážené finančné podnikanie, podvodné, krádež alebo možná zrada.
III.    Falošné správy, podvod v rozhovore alebo pošte, ohováranie a klebety blízkych.
IV.    Škandál alebo rodinná zrada, oklamanie pochádzajúce od rodičov alebo škodlivé dedičstvo. Zlé jednanie rodičov vám môže spôsobiť mrzutosti.
V.    Zrada od dieťaťa, jeho činy budú hodné pokarhania (krádež, podvod). Klamanie v láske.
VI.    Zrada v práci, neúprimnosť, ohováranie žiarlivého spolupracovníka.
VII.    Podvod spoločníka. Cudzoložstvo, nevera manžela alebo manželky.
VIII.    Strata dedičstva, daru alebo zdedeného majetku následkom nekalého činu. 
IX.    Veľké nebezpečie na ceste; nebezpečie okradnutia alebo zrady. Zdraviu škodlivé štúdium a výskumy, nebezpečie pre rovnováhu.
X.    Odborný neúspech v dôsledku nečestného zákroku.
XI.    Falošní priatelia, ktorí sa zbabelo vyhýbajú, keď sa na nich obrátite.
XII.    Veľké skúšky vyvolané podvodom. Môžete byť obeťou nočného prepadnutia alebo nejakého justičného omylu.
XIII.    Zrady a podvody bránia zámerom.
XIV.    Sledovanie vytúženého cieľa vyvoláva nebezpečie všeobecnej katastrofy. Pohroma, nezdar.
XV.    Aj keď dosiahnete úspech, nesie so sebou potrestanie. Aby sa tomu zabránilo, treba opustiť zámer, na ktorý sa pýtate.

PUER (chlapec)
o
o
o o
o
Je mužským a aktívnym obrazcom, darcom neovládateľnej energie. Jeho sila sa umiestňuje do úrovne brucha, kde vyvoláva prevahu priania, výbojného a podnikavého inštinktu, pohlavnej sily. Puer sa považuje za negatívny obrazec, pretože jeho prúdy energie, ktoré by mohli byť plodné, sú nekontrolovateľné a tým aj nebezpečné. Vyjadruje bytosť s odporom voči zákonom, tradíciám a vplyvom. Je neposlušný a nadšený, impulzívny, nerozvážny a žijúci naplno. 

Rovina duševná: bez citovej odozvy
Rovina materiálna: všetky miesta, kde sa ľudia zhromažďujú – vojenské cvičisko, bary, kasárne, športové strediská ...
Rovina intelektuálna: vynaliezavosť, živá myseľ
Rovina citová: sklon k dobrodružstvu, zhýralosť, dobývanie bez zajtrajška
Rovina aktivity: začiatky, impulzívne a nekalé činy
Rovina povolania: povstalci, vojaci, dobrodruhovia a športovci
Rovina zdravia: zvýšený krvný tlak, záchvaty, návaly krvi, zápaly a horúčky, poruchy pohlavného a močového ústroja
Posolstvo: snažte sa ovládať svoju energiu k jej lepšiemu využitiu

PUER v domoch
I.    Ste plný energie, nadšenia, ale je treba pochybovať o zrelosti vašich zámerov. Je tu nebezpečie prechodného splanutia a veľkého zmätku vo vašich zámeroch.
II.    Neuvážené nebezpečie vo finančnej oblasti.
III.    Hádky so súrodencami a násilné činy, slovné napadnutia. Nečakané malé premiestnenie sa; možnosť malej nehody, odreniny, zranenia.
IV.    Zmätok v dome, rodinné nezhody.
V.    Citové splanutie bez budúcnosti. Malé roztržky. V prípade tehotenstva narodenie syna.
VI.    Nepríjemné okolie v každodennej práci, neporiadok a neposlušnosť, odborná nestálosť. Priaznivé pre športovanie a veľmi aktívnu prácu.
VII.    Nedostatok zrelosti manžela, spôsobujúci nepríjemnosti, malicherné spory a výbuchy. Diskusie so spoločníkmi.
VIII.    Rozpory pre dedičstvo. Násilná alebo náhodná smrť v okolí, smrť nepriateľa.
IX.    Diskusie alebo boj v priebehu cesty, stretnutie s cudzincami.
X.    Nebezpečné stretnutie, súperenie o zamestnanie a moc. Hrozba nestáleho postavenia.
XI.    Výbušný priateľ, nezávislý a tvrdohlavý.
XII.    Hrozí nehoda vyžadujúca si nemocničné liečenie alebo chirurgický zákrok.
XIII.    Vaša výbušnosť, nepredvídanosť a nedostatok zrelosti sú škodlivé pre sledovanie vášho cieľa.
XIV.    Víťazstvo vďaka odvahe, energii; časté súperenie.
XV.    Slepé sledovanie priania neprináša nič nové. Pre dobrý výsledok je potrebná zdržanlivosť, ale aj odvaha.

PUELA (dievča)
o
o o
o
o
Je obrazom ženskosti a jej charakteristické vlastnosti sú: prívetivosť, krása, harmónia, pôvab. Ovláda všetko, čo súvisí s potešením duše – oči, zmysly; nachádzame u nej zmyslovú odozvu a vnímavosť bez násilia a vášne. Niekedy je nehybná, jej hybnou silou je cit, jej pohyb je riadený skôr príťažlivosťou než nadšením. Symbolizuje mladé dievča, rozkvet citov. Vyjadruje skôr snúbenku, než manželku.

Rovina duševná: bez citovej odozvy
Rovina materiálna:  všetky miesta, ktoré súvisia s krásou, harmóniou, estetikou: kozmetické ústavy, obchody s módnym tovarom, kvetinami alebo darčekmi, umelecké galérie ...
Rovina intelektuálna: starostlivosť o dobrý vzhľad, zmysel pre umenie, pružný duch, prispôsobivosť ... rozum je motivovaný zmyslami a citmi
Rovina citová: nežnosť, láskavosť, pokojná povaha závislá na tých, ktorých miluje
Rovina aktivity: malá odozva - umelecká činnosť, estetická
Rovina povolania: povolanie súvisiace s náboženstvom a umením, obchodníci s umeleckými dielami, učitelia relaxácie, jogy a meditácie
Rovina zdravia: ženské alebo pohlavné choroby, poruchy zažívacieho a tráviaceho ústrojenstva
Posolstvo: počúvajte tomu, čo vám hovorí vaše srdce

PUELLA v domoch
I.    Navrhovaný projekt získal súhlas. Ste úprimný, vľúdny, láskavý. Vaše podnety sú v podstate citové. Dobré zdravie, rovnováha, súlad.
II.    Naznačuje výdavky za krásu alebo rozptýlenie: oblečenie, klenoty, umelecké diela...
III.    Citové jednanie bolo úspešné; príjemná prechádzka alebo presťahovanie z citových dôvodov.
IV.    Rodinná zhoda. Nová výzdoba, zlepšenie domova, zväčšenie prepychu.
V.    Zásnuby, príjemné sľuby. Zisk šikovnými špekuláciami. V prípade tehotenstva narodenie dcéry.
VI.    Ženské choroby mimo tehotenstva. Denná práca prevádzaná vo vzťahu k ženám alebo vyžadujúcu ich dobrú znalosť.
VII.    Šťastná dvojica, priaznivé zväzky. Zväzky prežívané v priateľskom ovzduší, možnosť ovplyvnenia súpera alebo oslnenie nepriateľov.
VIII.    Smrť priateľky alebo koniec priateľstva.
IX.    Citový zväzok pri cestovaní. Úprimné náboženské city, vzplanutie k cudzincovi.
X.    Umelecký úspech. Záštita ženy.
XI.    Šťastné priateľstvo so ženou, u žien kladná podpora a opora, úspešné zámery.
XII.    Choroba alebo liečenie priateľky, sestry či mladého dievčaťa v nemocnici. Tajný pomer. Prospešná zdravotná dovolenka.
XIII.    Poukazuje na význam citov v položenej otázke a na vplyv mladej dievky.
XIV.    Úspech získaný poctivo. Ochrana pred prichádzajúcim nebezpečenstvom.
XV.    Šťastné uskutočnenie, predovšetkým v oblasti citovej, ale bez skutočnej hĺbky.

RUBEUS (červený)
o o
o
o o
o o
Veľká energia sa zhromažďuje v oblasti materiálnej a pudovej, ale pri obmedzení náhle „vybuchne“. Je obrazcom, ktorý vyjadruje nezávislú individuálnu činnosť.

Rovina duševná: oheň, ktorý ničí a očisťuje
Rovina materiálna: hutníctvo, bojovné pole, sopky, požiare, vysoké pece, kamenisté miesta
Rovina intelektuálna: kritické, ale konštruktívne uvažovanie, živá inteligencia, originálna a predstavivá
Rovina citová: bez citovej odozvy
Rovina povolania: všetky povolania, ktoré súvisia s krvou alebo oceľou: mäsiar, chirurg, hutník, mechanik ... Všetky vojenské zamestnania. Inžinieri, dobyvatelia, revolucionári
Rovina aktivity: boje za nezávislosť, vzbury, revolúcie a povstania
Rovina zdravia: zvýšený krvný tlak, rýchlo sa rozvíjajúce choroby, zápaly, otrasy a nehody – a súvislosti s chirurgickými a operačnými zákrokmi
Posolstvo: veci nezostávajú také, aké sú, hrozí nejaký prevrat, ktorému je treba chladnokrvne čeliť

RUBEUS v domoch
I.    Ste podnikavý, vašim cieľom je presadiť sa silou a málo počítate s druhými. Uskutočnenie prebiehajúcich zámerov vyvoláva diskusie a rozpory.
II.    Nestále majetkové pomery.
III.    Rozpory s osobami v okolí. Útočné spisy. Študentské vzbury.
IV.    Rodinné násilie, cesty činov. Veľké rodinné straty, zrútenie nehnuteľnosti.
V.    V prípade tehotenstva nebezpečie potratu. Citová roztržka. Rozhovor s dieťaťom.
VI.    Strata práce pre agresívne alebo násilné chovanie. Zranenie pri nešťastí.
VII.    Podvod manžela, ktorý vyvolá násilie alebo škandál. Rozvod. Prehrané súdne spory, prerušené záväzky.
VIII.    Správa o násilnej smrti, vražde, ktorá sa môže priamo dotýkať aj vás. Boj a zapieranie pri získavaní dedičstva.
IX.    Nešťastie v priebehu cesty. Môžete sa ocitnúť v zemi, kde prebieha revolúcia alebo nebezpečné manifestácie.
X.    Vyhraná bitka po veľmi tvrdých bojoch a po veľkých škodách.
XI.    Násilný rozchod s priateľmi.
XII.    Chirurgická operácia. Násilné alebo zločinecká činnosť, odsúdenie, škandál. Nebezpečie atentátu.
XIII.    Predchádzajúce násilnosti sa môžu záporne odraziť na položenej otázke.
XIV.    Útočnosť, nedostatok sebaovládania môžu spôsobiť vaše nešťastie alebo neúspech vašich zámerov.
XV.    Plán je odsúdený, doporučuje sa okamžite ho prerušiť (pokiaľ sa nejedná o vnútený bojový zámer, ktorému sa nemôžete vyhnúť). Budete čeliť veľkému nebezpečenstvu.

ALBUS (biely)
o o
o o
o
o o
Je obrazcom najviac vyvolávajúci pokoj a utíšenie. Tento stav skrýva veľké potešenie až úľavu, ktorú často cítime v živote medzi dvoma búrkami. Ale tento mier nie je celkom pasívny. Je to obrazec čistoty, povznesenia, ale tiež chladu, až odriekania. Nemožno od neho očakávať pomoc týkajúcu sa dosiahnutia hmotných alebo citových prianí, lebo je vzdialený všetkým dobyvateľským a majetníckym myšlienkam.

Rovina duševná: povznesenie, odriekaním sa pozemských vecí. Človek sa obracia k Bohu, je otvorený vplyvom zhora.
Rovina materiálna: osamelé a pokojné miesta, jazerá, zasnežené hory, záhrady, kostoly a kláštory, všetko, čo je biele; zvieratá oblečenie ...
Rovina intelektuálna: pokojný úsudok, vyrovnaný, otvorený a pokojný duch vytvárajúci mierne názory. Estetické cítenie, ohľaduplné a opatrné uvažovanie.
Rovina citová: bez priamej odozvy: spodobňuje cudnosť
Rovina povolania: umelci, maliari, hudobníci, básnici a všetci, ktorí sa zaoberajú ručnou prácou súvisiacou s umením a okrasou
Rovina aktivity: bez priamej odozvy, lebo vyjadruje pokoj. V najhoršom prípade pasívny odpor, boj za uchovávanie mieru.
Rovina zdravia: problémy pohlavného a močového ústrojenstva, zraku, vady dýchania
Posolstvo: hodina pokoja, rozvažovania, treba ho využiť k obnoveniu síl, ale nič sa nestane bez pozorného počúvania hlasu múdrosti

ALBUS v domoch
I.    Vaše podnety sú čestné a zámery prebehnú úspešne.
II.    Dobrá rovnováha medzi ziskami a výdavkami.
III.    Obdobie pokoja vo vzťahu k okoliu.
IV.    Stálosť domova a bydliska.
V.    Zhoda s deťmi. Úprimná láska, pravdepodobne platonická.
VI.    Trvalá stálosť v každodennej práci, dobrá zhoda so spolupracovníkmi.
VII.    Pokoj v manželstve, vernosť, ale možnosť sexuálneho sklamania.
VIII.    Ak sa týka otázka smrti, bude pokojná.
IX.    Cesta nevyvoláva problémy.
X.    Uznávaný úspech, diskrétnosť.
XI.    Zdôrazňuje platonickú stránku citov: nezaujatosť, ušľachtilosť, porozumenie. Trvalá ochrana.
XII.    V prípade choroby pomalé, ale isté uzdravovanie.
XIII.    Minulé skúsenosti prinášajú konečne svoje ovocie.
XIV.    Nájdete mier a pokoj.
XV.    Dobrá predzvesť. Vďaka odriekaniu závisí úspech.

CONJUNCTIO (spojenie)
o o
o
o
o o
Je obdobný citovému a odbornému združovaniu, zmluvám, sobášom a dohodám, ktoré vznikajú alebo sa objavujú po spore. Zároveň nie je sám o sebe dostatočný pre získanie záverov a musí byť podporený inými kladnými obrazcami, aby mal trvalú platnosť. V skutočnosti je to obrazec na križovatke ciest, ukazujúci smer, ktorým je treba sa uberať: je to spoločenstvo, vzájomnosť, úsilie už nie samostatné, ale smerujúce k spoločnému cieľu. Je podobný všetkému, čo uľahčuje styky – pošta, telefón a rozhovor.

Rovina duševná: malá duševná odozva, inak spojenie pýchy a špatnosti, ale za určitým cieľom
Rovina materiálna: miesta združovania, hoci je jeho cieľ akýkoľvek: radnica, školy, gymnázia, univerzity, zhromaždenia, kultúrne domy ...
Rovina intelektuálna: prenikavá a prispôsobivá inteligencia, diplomatické schopnosti, výrečnosť, zmysel pre kontrasty, ale malá hĺbka
Rovina citová: tu je silná odozva: sobáš, stretnutie, uzmierenie
Rovina povolania: všetky literárne povolania: vydavatelia, spisovatelia, kníhkupci, prednášajúci, profesori, advokáti, lekári ...
Rovina aktivity: činy zamerané na spoločný cieľ, usilujúci o zblíženie, zjednotenie a zlaďovanie; združovanie, skupinové podnikanie zamerané na rovnaký cieľ
Rovina zdravia: hormonálne problémy, vývojové poruchy a poruchy chuti do jedla, problémy s trávením
Posolstvo: riešenie problémov nespočíva v osamelosti, ale v smerovaní k blížnym: je treba bez váhania urobiť prvý krok

CONJUNCTIO v domoch
I.    Snívate o zblížení alebo združení. Výsledok docielite vďaka svojej šikovnosti a diplomacie ale s malým omeškaním.
II.    Priaznivé finančné spojenie.
III.    Príjemné správy, schôdzka, zaujímavé rozhovory.
IV.    Priaznivé pre zmenu bydliska, pokiaľ sa k niekomu snažíte priblížiť. Možnosť začatie spoločného života.
V.    Spoločné využitie schopností a možností vzhľadom k umeleckej tvorivosti. Zásnuby.
VI.    Potrebujete pomoc a podporu vo svojej práci, v každodennom živote alebo pre svoje zdravie.
VII.    Vyhranie sporov. Sobáš, zväzok, zámer spojenia.
VIII.    Dedičstvo pre manžela. Sobáš s vdovcom alebo vdovou.
IX.    Časté cesty. Sobáš s cudzincom alebo cudzinkou.
X.    Materiálne alebo citové spojenie praje úspechu.
XI.    Veľké radosti s priateľmi, spojenie alebo podiel zákazníkov.
XII.    Nepriateľstvo a spory.
XIII.    Pomoc a podpora v záležitosti, na ktorú sa pýtate.
XIV.    Šťastné uskutočnenie položenej otázky, ak sa týka spojenia.
XV.    Ukazuje, že sa nič nemôže trvalo dokončiť bez pomoci a podpory z vonku.

CARCER (väzenie)
o
o o
o o
o
Nemožno ho využiť, je zameraný na svoje vnútorné hospodárenie. Je nezraniteľný: vyjadruje ochranu, uchovávanie a nevyhnuteľnú rozvahu. Jeho nepohyblivosť zachováva budúci zrod. Základný význam tohto obrazca je skrytý, uzavretý a chránený život.

Rovina duševná: malá odozva: svetlo neprenikne do väzenia
Rovina materiálna: uzavreté miesta: väzenie, pevnosti, súdy, úkryty, jaskyne a v určitom zmysle nemocnice a kliniky, útulky a útočištia
Rovina intelektuálna: vynikajúca schopnosť koncentrácie, analýza osamelého výskumu, schopnosti pre vedu, premýšľanie, filozofiu, často však sektárstvo
Rovina citová: melanchólia, chlad, neporozumenie, nevyhnuteľná osamelosť, rozchod
Rovina povolania: žalárnici, speleológovia, geológovia, hrobári, bádatelia, niektoré povolania v nemocniciach
Rovina aktivity: umožňuje dlhé osamelé výskumy, sústredenie
Rovina zdravia: zápcha, nachladnutie, reumatizmus, pády a zlomeniny
Posolstvo: unáhlenie vás skôr poškodí. Naučte sa čakať, aj keby ste stratili odvahu, načerpajte sily pre budúce činy.

CARCER v domoch
I.    Máte veľké schopnosti sústredenia a inteligencie, ale zle ich rozoznávate. Obraciate sa sám do seba. Uskutočnenie zámeru je obtiažne a problematické.
II.    Lakomstvo a hromadenie peňazí, uchovávanie tajomstva.
III.    Zlé správy od súrodenca, ktoré bráni sťahovaniu. Študent môže uspieť na skúške po dlhej a náročnej príprave.
IV.    Domov pociťujete ako väzenie. V prípade obchodovania s nehnuteľnosťami prekážky v jednaní.
V.    Dieťa vyvolávajúce problémy. Prerušený pomer, nešťastné uvažovanie.
VI.    Choroba vyžadujúca si nehybnosť. Ťažká namáhavá a osamelá práca. Nezamestnanosť, vnútená nečinnosť.
VII.    Svadba a spojenie sú pociťované ako trápne a vnútené. Zle začatý alebo pozastavený spor. Rozvod je znemožnení.
VIII.    Nedosiahnuteľné dedičstvo. Pokiaľ sa otázka týka zdravia – nebezpečie.
IX.    Znemožnená cesta. Nedoporučuje sa cestovať.
X.    Prekážka, prerušenie odborného vzostupu.
XI.    Vzdialený priateľ. Chýbajúca podpora. Prerušené a spomalené zámery.
XII.    Samota, obmedzená sloboda.
XIII.    Problémy vzniknuté v minulosti vedú k pesimizmu a neistote.
XIV.    Nemožno uskutočniť súčasný zámer. Situácia sa môže stať veľmi zamotanou.
XV.    Chcete upustiť od svojich zámerov a nechať veci dozrieť. Budete sa zaoberať inými vecami, pričom sa môžete stretnúť s problémami a sklamaním.

FORTUNA MAJOR (veľké šťastie)
o o
o o
o
o
Vyjadruje úplné uspokojenie v uvažovanom dome: jeho prítomnosť naznačuje, že prišiel okamih skúsiť šťastie, podstúpiť nebezpečie, bez váhania a vytáčok. Pripomína pokojnú silu, vedomú, vytrvalú a dobre usmerňovanú energiu, úzkostlivosť, čestnosť, láskavosť a ušľachtilosť. Úspechy, ktoré prináša, sú pevné, trvalé a uznávané; inak má význam začiatku toho, čo je dobré, príležitosti a konce problémov.

Rovina duševná: duch vnímaný pre dobro
Rovina materiálna: poklady, dary, zámky a paláce, všetky miesta, kde vládne poriadok a krása, prepych a pokoj ...
Rovina intelektuálna: veľká otvorenosť ducha, cit pre spravodlivosť a nezaujatosť
Rovina citová: šťastné spojenia, splnené priania, úprimné a trvalé city
Rovina povolania: králi, hlavy štátov, vysoko postavené osoby, šľachta, vyslanci, všetky čestné povolania, dlhodobo slávne osoby
Rovina aktivity: nebezpečné podniky vyžadujúce odvahu a ctižiadosť, veľké ľudské zážitky
Rovina zdravia: anémia, choroby srdca
Posolstvo: ste na dobrej ceste, pokračujte a o ničom nepochybujte

FORTUNA MAJOR v domoch
I.    Vaša morálka je vznešená a spokojná. Predtucha úspechu.
II.    Bohatstvo je trvalé, treba ho zväčšovať. Postavenie je vhodné na špekulácie a podporu pri podnikaní.
III.    Vynikajúca zhoda s najbližšími a s nimi spojený úspech. Jednanie, výhodné presťahovanie.
IV.    Veľká radosť pre domov, radostné okolie.
V.    Radostné city. Voľné chvíle prinášajú rozveselenie. Šťastie s deťmi.
VI.    Vynikajúce zdravie. Pokrok v každodennej práci, povýšenie, oslobodenie od nátlaku alebo poručníctva. Výborné vzťahy s podriadenými.
VII.    Sobáš prinášajúci zlepšenie sociálneho a hmotného postavenia. Výhra v súdnom procese. Výhodné zmluvy a spojenia.
VIII.    Dedičstvo alebo dar.
IX.    Veľký úspech v štúdiu. Výhodné vzťahy s cudzinou, veľká cesta za veľmi prepychových podmienok.
X.    Veľký spoločenský a pracovný úspech.
XI.    Mocní priatelia, o ktorých je možné sa bez váhania oprieť.
XII.    Neočakávaná opora, šťastie v obtiažnej situácii. Koniec skúšok a trápeniu.
XIII.    Optimizmus a radosť. Máte dostatok sebadôvery a ste úspešný vo svojich zámeroch.
XIV.    Šťastná budúcnosť, príležitosť, úspech v určitom zámere, splnená túžba.
XV.    Veľká záštita, šťastné rozuzlenie.

FORTUNA MINOR (malé šťastie)
o
o
o o
o o
Tento obrazec je podnetný, neočakávaný vo svojich prejavoch, jeho vplyv je nejasný: prináša úspech tým, ktorí hľadajú hmotné uspokojenie, podporuje tých, ktorí túžia po moci, vážnosti a sláve, ale vo svojej povrchnosti nevyjadruje ani hĺbku ani trvalosť: napomôže, ale nestáva sa oporou. Je obrazcom prepychu, bohatstva bijúceho do očí; chýba mu hodnovernosť, hlboké hodnoty: klame.

Rovina duševná: bez duševnej odozvy
Rovina materiálna: približne rovnaká ako u Fortuny major – ale napodobenina, nepravá, pozlátená ... , klenoty, šperky ...
Rovina intelektuálna: široký, vzdelaný duch ale povrchný; vážnosť, potreba výbojov, bezprostrednosť, málo uvažovania
Rovina citová: prechodné city, lásky na prvý pohľad, citová nerovnováha
Rovina povolania: vojenskí velitelia a všetci zamestnanci spojení s mocou
Rovina aktivity: podniky vyžadujúce odvahu, pekné vystupovanie až „drzosť“. „Násilné činy“, dobývanie bez budúcnosti
Rovina zdravia: duševné poruchy, bolesti chrbtice a šije
Posolstvo: ak sa naskytne príležitosť, tak sa jej chopte, ale nechajte ju tiež odísť

FORTUNA MINOR v domoch
I.    V hĺbke duši pochybujete o správnosti svojho zámeru. Ak sa otázka týka manželstva, tak ukazuje sa tu niekoľko zväzkov alebo na vzplanutie bez budúcnosti.
II.    Finančná situácia závisí na  vašej bdelosti.
III.    Ukľudňujúce správy vyvolávajúce radosť a zároveň mrzutosť.
IV.    Vlastníctvo nehnuteľnosti je závislé na pôžičke. Nestále bydlisko.
V.    Menšie starosti s deťmi.
VI.    Ste nespokojný so svojim zamestnaním. Ľahké ale bolestivé ochorenie si vyžiada trvalú starostlivosť.
VII.    Sebecký, rozmarný alebo nestály manžel. Vytúžené manželstvo sa uskutoční, ale prinesie rozčarovanie. Omeškanie podpisu zmlúv.
VIII.    Očakávaným dedičstvom budete sklamaný.
IX.    Cesty bez výsledkov.
X.    Rýchly spoločenský vzostup, ale krátkeho trvania. Premenlivé zamestnanie.
XI.    Veľká nestálosť v priateľských vzťahoch.
XII.    Nedostatok cti vyvoláva nebezpečie pohoršenia.
XIII.    Nestálosť minulého života môže škodiť dobrému priebehu zámerov.
XIV.    Zámery majú úspech, nie však trvalý. Neustále však musíte obhajovať svoje postavenie.
XV.    Určitý hmotný úspech, ale málo trvalý, lebo spočíva na morálnych hodnotách.

LAETITIA (radosť)

o
o o
o o
o o
Je obrazec vyjadrujúci radosť zo života, šťastie, veselosť v zmysle trvalého pokroku. Je tu úspech, blahobyt, nebojte sa, budete mať možnosť všetko využiť a prinesie vám to úžitok. Laetitia je v zásade priaznivá, prináša vládu hojnosti a plnosti, radosti z ktorej sa každý môže tešiť bez výčitiek a postranných myšlienok. Preč so starosťami a mrzutými náladami! Prišiel čas smiechu, veselia, rozkvetu a opojenia.

Rovina duševná: málo odozvy, nie je to obrazec príliš hlboký, ale je vrelý, trochu detinský
Rovina materiálna: miesta zábavy a radosti: lunaparky, prázdninové strediská, kvetinové záhrady a všetky rozľahlé, presvetlené a ladné miesta a tiež miesta, kde sa stretáva mládež
Rovina intelektuálna: trochu bezstarostnosti a lenivosti spojenej s nádychom povrchnosti, stále však dostatok láskavosti, porozumenia a úslužnosti
Rovina citová: radosť z milovania. Zhoda prianí a citov, vernosť, oceňovaná dôvera.
Rovina povolania: slobodné povolanie, zamestnanci priemyslu a prepychových obchodov, hotelieri a reštauratéri, vysokí úradníci
Rovina aktivity: ukazuje skôr na rozptýlenie než na prácu, ale dosahuje úspech, výboj a pokrok
Rovina zdravia: poruchy organizmu z nadbytočného jedla a pitia: pečeň, obeh, trávenie ...
Posolstvo: všetko je dobré, žite!

LAETITIA v domoch
I.    Vaše zámery majú veľké možnosti úspechu a ich uskutočnenie prinesie šťastie. Zároveň ukazuje na dobré zdravie a dlhý život.
II.    Peniaze sú prameňom uspokojenia.
III.    Nečakaná príjemná správa.
IV.    Radosť z rodinného života. Splnenie prianí v tejto oblasti.
V.    Priateľské ovzdušie s deťmi. Citové vzplanutie. Rozvíjajúca sa tvorivá činnosť.
VI.    Ste spokojný so svojou prácou a dosahujete prirodzene úspechy.
VII.    Šťastné manželstvo. Ochrana proti súdnym procesom, sporom a pred odlúčením.
VIII.    Zlepšenie finančnej situácie vďaka manželovi alebo dedičstva. Okultná opora.
IX.    Štúdium korunované úspechom.
X.    Pevné, pokojné a isté postavenie. Duševné povznesenie.
XI.    Lichotivé priateľstvá.
XII.    Víťazstvo nad nepriateľmi, ukončené mrzutosti, zmierenie. Ochrana pred nehodami v prípade dobrovoľne podstupovaných nebezpečenstiev.
XIII.    Dobrodružstvo pri ceste, šťastná zmena, užitočné skúsenosti.
XIV.    Šťastné splnenie požiadaviek.
XV.    Váš úspech bude užitočný pre okolie, ktoré vás obklopuje a pomáha vám.

TRISTITIA (smútok)
o o
o o
o o
o
Je to porážka, strata odvahy, neustály smútok, únava, alebo strata energie. Vyvoláva čierne myšlienky, vnútorný zánik, chodby bez viditeľného konca. Hmotne ukazuje dlhodobé obdobie nepríjemností a nespokojnosti, ktorú ešte násobí záporný postoj. Je to obrazec opustených a obetí.

Rovina duševná: človek veriaci, že je opustený nebom
Rovina materiálna: studne, pukliny, priepasti, hladomorne ..., lavíny, rozdrvenie, zrútenie
Rovina intelektuálna: prenikavý duch, prezieravý, záujem o okultizmus a skryté veci, sklony k úzkosti
Rovina citová: obdobia osamelosti spôsobujú depresie, sexuálne rozčarovanie, ochladnutie skúšaných a podstupovaných
Rovina povolania: mnísi, studniari, baníci, vedci pracujúci v laboratóriách, okultisti bez náplne
Rovina aktivity: porážky, nezamestnanosť a neúspechy
Rovina zdravia: nervové depresie, anémie, ochrnutie, reumatizmus všetkých druhov, choroby staroby
Posolstvo: „Ten kto stratil peniaze, nestratil nič; ten kto stratil lásku, stratil niečo; ten kto stratil odvahu, stratil všetko“.

TRISTITIA v domoch
I.    Cítite sa obeťou nešťastnej náhody. Očakávate skôr nešťastie než úspech.
II.    Možné zrútenie vyvolané skôr osobnými chybami než vonkajšími udalosťami.
III.    Postavenie výhodné pre študenta, ktorý sám prehlbuje svoje znalosti. Zlé pre vzťahy a výmenu, zlé správy.
IV.    Ťaživé melancholické rodinné ovzdušie. Nedostatok pohody, vnútená prítomnosť starých rodičov. Strata alebo zrieknutie sa majetku, osamelosť, vyhnanstvo.
V.    Smrť alebo koniec láskyplných citov. Neplodnosť, bolestné udalosti týkajúce sa detí.
VI.    Nechuť k práci, skľúčenosť, ťaživá rutina bez nádeje na zlepšenie.
VII.    Smutné a ťaživé spojenie. Obtiažne združenie, ktorému sa nedá vyhnúť.
VIII.    Peňažné mrzutosti pre spoločníka alebo manžela. Samovražda v citovej depresii.
IX.    Vzťahy k cudzincovi.
X.    Veľký neúspech v daných podmienkach, problematické prekážky k prekonaniu, riadeniu osudu.
XI.    Chudobný alebo nešťastný priateľ, bezmocný ochranca. Nakoniec osamelosť.
XII.    Nebezpečie pádu alebo zlomeniny. Pobyt v nemocnici pre citovú depresiu alebo chronickú chorobu.
XIII.    Pesimizmus a skeptický postoj budú škodlivé pre uskutočnenie zámerov.
XIV.    Nevydarené zámery, neúspech, skľúčenosť. Podnik nie je priaznivý.
XV.    Všeobecný neúspech ak je Svedok budúcnosti záporný. Ak je kladný, úspech, ktorý sa nakoniec ukáže, bude neuspokojivý.

ACQUISITIO (zisk)
o o
o
o o
o
Ukazuje, že materiálna a duševná oblasť je otvorená všetkým vplyvom. Je to zároveň obrazec prijímania, rozkoše a uchovávania, ktorý vyjadruje všetko, čo človek môže získať, všetko, čo môže vlastniť, strážiť, všetko, z čoho sa môže radovať a čo môže využívať. Prináša hmotné uspokojenie a istotu. Vyjadruje tiež ľudské skúsenosti a niekedy môže vyvolávať získavanie duševných hodnôt. Vyjadruje rovnako ako duševné dobro, tak aj telesné, ukazuje vždy pokrok, zlepšenie, ďalší prospech.

Rovina duševná: duševná energia sa používa pre pokrok a zlepšovanie
Rovina materiálna: všetky miesta, kde sa jedná o peniaze: banky, burzy, lotérie ... Dedičstvo, zisky a miesta vhodné pre človeka, pre jeho bytie a jeho prípadné uzdravenie.
Rovina intelektuálna: duch ohľaduplný, zmierlivý, veľkorysý, mierne kritický. Cit pre obchod a pre prax.
Rovina citová: pokrok, zblíženie, vernosť
Rovina povolania: všetky povolania v oblasti financií a advokácie
Rovina aktivity: skutočné podnikanie, ktoré sa vyvíja pomaly ale s istotou
Rovina zdravia: pečeňové problémy, nadváha, návaly krvi a mozgová porážka
Posolstvo: príležitosť vám umožňuje pokrok; využite dobré časy

ACQUISITIO v domoch
I.    Vaše chovanie je ctižiadostivé. Cítite sa uspieť a byť vždy pripravený obetovať sa nutnému zlu. Pokiaľ sa otázka týka citovosti, je treba sa zamyslieť nad čistotou zámeru a prípadne sa zbaviť vlastníctva škodlivého citom.
II.    Zbohatnutie. Priaznivé obchody a špekulácie v prípade, že sú prevádzané opatrne a diskrétne.
III.    Príjemné správy v obchodných záležitostiach, výhodné obchody s okolím.
IV.    Veľmi výhodné záležitosti. Výhodné pre tých, ktorí pracujú doma.
V.    Príležitosť pre hazardné hry, prázdniny alebo odpočinok v znamení prepychu. Výnosné dielo. Užitočný milostný vzťah, dobrá citová zhoda.
VI.    Pre zamestnancov povýšenie.
VII.    Sobáš s bohatou osobou. Plodné spojenie.
VIII.    Veľký zisk v dôsledku smrti (dedičstvo alebo poistka). Okultné získavanie, zbohatnutie v zamestnaní v súvislosti so smrťou alebo aj bez nej.
IX.    Duševné a intelektuálne obohatenie. Plodné zmluvy s cudzincami, zaujímavá cesta, pri ktorej dôjde k peňažnej zhode.
X.    Spoločenský vzostup po vynikajúcom finančnom spojení. Výhodné pre tých, ktorí vládnu dostatočnými prostriedkami vo svojej práci.
XI.    Zámožný priateľ, bohatý ochranca, zámožní zákazníci. Opora vo finančných záležitostiach.
XII.    Finančná situácia je ohrozená vplyvnými nepriateľmi, ktorí vlastnia hmotné prostriedky. Choroba alebo nákladné liečenie v nemocnici.
XIII.    Šťastná cesta, užitočný majetok, vlastníctvo napomáhajúce uskutočneniu zámerov.
XIV.    Príležitosť a zisk, splnenie nádejí, dlhý život.
XV.    Odmena, úspech, Nájde to, čo stratil. Zvyšovanie majetku, úplná bezpečnosť.

AMISSIO (strata)
o
o o
o
o o
Tento obrazec nevyjadruje nedostatok, ale stratu toho, čo vlastníme. Je to strata nášho postavenia. Ukazuje materiálnu náplň: márnotratníctvo, vplyvom nešťastia, nerozumným jednaním alebo zle uváženým rizikom; vyjadruje zle využitú energiu, stratu životných síl a to ako morálnych, tak aj fyzických, čo vysvetľuje zlú predzvesť pre zdravie.

Rovina duševná: rozptyl energie
Rovina materiálna: miesta, kde vládne chudoba: núdzové kolónie, najchudobnejšie štvrte, pustatiny, zrúcaniny. Nečas, nepohoda.
Rovina intelektuálna: popletený duch, nedostatok citu pre skutočnosť, sklon k podvodom a klamstvu
Rovina citová: strata milovanej osoby vzdialením sa, odlúčením či smútkom
Rovina povolania: profesionálny hráči, zlodeji a podvodníci, dozorcovia, súdni zriadenci
Rovina aktivity: nejasné podnikanie, neuvážené riziká, podvody alebo sprenevera peňazí
Rovina zdravia: nervové a psychické problémy, pľúcne choroby
Posolstvo: zašli ste príliš ďaleko pri sledovaní svojich prianí, zastavte sa skôr, než bude neskoro

AMISSIO v domoch

I.    Cítite sa zovretý, zaneprázdnený, obmedzený. Ťažko sa odhodlávate jednať a ešte menej žiadať zo strachu, že budete odmietnutý, alebo že stratíte, čo máte. Myšlienka, ktorú chcete presadiť by vám mohla priniesť sklamanie a rozčarovanie.
II.    Drahé a zbytočné výdavky, mrhanie majetkom. Vyhýbanie sa pôžičkám z obavy, že ich nebudete môcť splatiť.
III.    Veľké finančné problémy. Neskoré správy alebo zabudnutý dopis.
IV.    Pokles hodnoty majetku. Zabavenie majetku alebo nehnuteľnosti. Chudé obydlie bez základného vybavenia. Smutné rodinné ovzdušie. Zlé porozumenie rodičov.
V.    Prerušenie tehotenstva, potrat, narodenie mŕtveho dieťaťa. Citové rozrušenie. Prerušenie zásnub.
VI.    Strata zamestnania alebo strata postavenia v zamestnaní. Treba tiež vyhľadať lekára a nechať sa vyšetriť.
VII.    Strata spoločníka alebo jeho zrada. Cudzoložstvo manžela, hrozba odchodu, ktorý vás uvádza do zložitej situácie morálnej a materiálnej.
VIII.    Premrhané dedičstvo. Duševné úzkosti, utkvelé predstavy.
IX.    Nebezpečie nešťastia a krádeže v priebehu cesty. Strata peňazí vzhľadom k cudzincom, podvodná zmluva s cudzincami. Neúspech pri skúške.
X.    Strata postavenia vyvolávajúca silné zníženie príjmov. Istá nešťastná náhoda zasahuje do vášho povolania: priemyselná kríza, všeobecné prepúšťanie, ohlásenie úpadku.
XI.    Odchod priateľa, zrada.
XII.    Ťažké skúšky, strata majetku, osamelosť. Pokuty, zabavenie, kontroly, problémy so zákonom a úradmi.
XIII.    Slabosť, nedostatok vôle a vytrvalosti môžu byť dôvodom na neúspech.
XIV.    Úpadok, strata odvahy, upustenie od boja.
XV.    Ste v nebezpečí, že draho zaplatíte za svoju slabosť a zbabelosť a že súčastne stratíte nielen to, čo žiadate, ale tiež to, čo vlastníte.

Podľa druhu otázky je potrebné sa niektorým domom prikladať väčší význam.


Zdravie:
I. – pre prípadnú chorobu
VI. a XII. – pre liečbu v chorobe
VIII. – východisko z choroby
III. a IX. – dopravné nehody (malé a veľké cesty)
VI. a XII. – operácie

Láska:
V. – stretnutie
VII. – sobáš alebo rozvod
V. – deti
VIII. a XII. – osamelosť, odlúčenie
IV. – domov
XI. – priateľstvo
V. a VIII. – radosť, sexualita
XII. – skryté zväzky, cudzoložstvo

Domov:
IV. a VIII. – obchod s nehnuteľnosťami
IV. – zmena bydliska

Peniaze:
VIII. – dedičstvo
II. – zisk majetku a vlastníctvo
II. a VIII. – burza a špekulácie
V. – výhra v lotérii