Geomantický horoskop

Vytlačiť

Aj keď je dnes geomantia málo používaná, je to celkom zvláštny druh vešteckého umenia. Jeho názov pochádza z dvoch gréckych slov: Go – zem a manteia – veštenie; teda veštenie zo zeme. Súčasná geomantia, ktorá sa jednoducho prevádza s papierom a tužkou, sa pôvodne prevádzala kreslením bodov na zem.
Geomantia je jednoduchá a prístupná. Zostavenie horoskopu je priehľadnou operáciou, nevyžadujúcu ani matematiku, tabuľky či schémy.

Po osvojení si základného princípu, môže si každý zostaviť horoskop za 10 minút. Jeho cieľ je tiež jednoduchý: pred vytýčením bodov, ktoré určia vytvorenie geomantických obrazcov je vhodné, aby ten, kto sa o to zaujíma, položil si jednu presnú otázku a držal sa jej po celú dobu vytvárania horoskopu. Po ukončení sa môžete zoznámiť s odpoveďou jednoduchým rozborom dvoch posledných obrazcov, ktoré ste získali; je to „Svedok budúcnosti“ a „Sudca“.

Geomantický horoskop

Zostavenie geomantického horoskopu pozostáva z viacerých krokov:
Najskôr si pripravte papier obdĺžnikového formátu, tužku, pravítko. Potom si rozdeľte papier nasledujúcim spôsobom na domy:

Geomantický horoskop


Takto vytvoríte tzv. Geomantický štítok, rozdelený na 15 priehradok zvané Domy.

Formulácia otázky

Otázka, ktorú si kladiete, musí byť čo možno najjasnejšia. Dôležité je, aby bola otázka položená v kladnom zmysle. (napr. „Vyhrám ten proces?“, než „Prehrám ten proces?“). Pokiaľ si prajete získať niekoľko odpovedí, je lepšie položiť si niekoľko otázok.

Vytýčenie bodov

Na inom papieri rozdelenom na štvrtiny, napíšete do ľavého stĺpca (Ľ) určitý počet bodov. Množstvo bodov, ktoré takto vytýčite na papier, musia závisieť len na vašom okamžitom podnete; v žiadnom prípade ich nesmiete počítať, len sa sústreďte na otázku, ktorá vás zaujíma a na ktorú chcete vedieť odpoveď.

Tento postup opakujete 4 x, ako je uvedené v príklade.
Do pravého stĺpca (P) napíšte vyhodnotenie - ak sa jedná o párny počet bodov (oo), ak sa jedná o nepárny počet, tak (o).

Takto sme získali do horoskopu MATKY.

Geomantické horoskopy

 

Získanie Dcér

Dcéry pochádzajú z matiek, preto aj my si musíme rozobrať matky a pomocou nich získať dcéry. Treba vždy postupovať sprava doľava a zhora dolu. Robí sa to nasledujúcim spôsobom:

Geomantický horoskop

Získanie Neterí:

Geomantický horoskopPodobne postupujeme s tvorením ďalších Neterí, Svedkov a Sudcu:

3. Matka  +   4. Matka     =   2. Neter

1. Dcéra  +    2. Dcéra    =    3. Neter

3. Dcéra  +    4. Dcéra    =    4. Neter

1. Neter   +    2. Neter     =    Svedok minulosti

3. Neter   +    4. Neter     =    Svedok budúcnosti

Svedok minulosti + Svedok budúcnosti = SUDCA

Ukončený príklad horoskopu

Geomantický horoskop

Pokračovanie nájdete v článku:
15 geomantických domov


Najnovšie články:
Súvisiace články: