ODPORÚČAME

Prebudili ma anjeliPrebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci, bola dezorientovaná, no postupne pochopila a spoznala duchovný svet. Učili ju priamo anjeli a dodnes ju sprevádzajú.
Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov:

Nájdi v sebe Svetlo.

Táto kniha je ako úrodná pôda, a keď do nej zasejete semienko, vyrastie z neho košatý strom poznania, pochopenia, viery a lásky.

Jozef Banáš

Žiadajte osobné venovanie od autorky priamo do knihy!   Viac na www.jakubeczova.sk |  Objednávka na MonikaJ.sk
(túto možnosť v inom kníhkupectve nenájdete)

 

Vyveštite si budúcnosť pomocou numerológie

Vytlačiť PDF
Osobný rok: K dátumu narodenia pripočítajte čísla roku ktoré študujete.

Napríklad:
dátum narodenia je 16.3.1969 a zaujímate sa, ako bude vyzerať váš osud v roku 2009:
16 + 3 + 1969 + 2009 =1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 = 46
4 + 6 = 10
1 + 0 = 1
V tomto prípade je osobný rok 1 a ten bude pôsobiť od 16.3.2009 do 16.3.2010


Vplyv astrologického domu:
V spojitosti s výročnými cyklami na nás majú vplyv prechodné astrologické domy, ktoré uplatňujú svoj vplyv od dátumu narodenia k dátumu narodenia. Nájdite si váš vek a k tomu prislúchajúci dom.

Numerológia


Vplyv ročného cyklu: pripočítajte k roku narodenia rok, ktorý študujete.
Napr. rok narodenia je 1969 a zaujíma ma cyklus roku 2009:
1969 + 2009 = 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 = 36
3 + 6 = 9
V tomto prípade je cyklus 9.

Osobný rok 1. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 2. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 3. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 4. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 5. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 6. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 7. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 8. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly

Osobný rok 9. - pozrieť charakteristiku, domy a cykly  • Osobný mesiac:

Kalendárny rok (1. január až 31. december) má rovnako ako osobný rok 12 mesiacov. Každý z nich môže byť tiež symbolizovaný jedným z čísiel označujúcich mesačný obsah. Aby sme zistili čísla osobného mesiaca, pričítajte mesiac k osobnému roku (dátum narodenia + číslo mesiaca, ktorý študujete + rok, ktorý študujete).

január - 1 apríl - 4 júl - 7 október - 1
február - 2 máj - 5 august - 8 november - 2
marec - 3 jún - 6 september - 9 december - 3


Napr. dátum narodenia 16.3.1969 a zaujímame sa o august 2009. August má číslo 8:
16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 = 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 = 54
5 + 4 = 9
Osobný mesiac v tomto prípade má číslo 9.

Osobný mesiac 1. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiacaOsobný mesiac 2. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 3. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 4. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 5. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 6. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 7. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 8. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

Osobný mesiac 9. - pozrieť charakteristiku a kľúčové dni mesiaca

  • Denný cyklus:

Aby ste našli číslo dňa, sčítajte osobný mesiac s číslom dňa v kalendári o ktorý sa zaujímate (dátum narodenia + číslo mesiaca, ktorý študujete + rok, ktorý študujete + deň, ktorý študujete).
Napr. dátum narodenia je 16.3.1969 a zaujímame sa o 30. august 2009:
16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 + 30 = 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 + 3 + 0 = 57
5 + 7 = 12
1 + 2 = 3
V tomto prípade je denný cyklus číslo 3.

Podstata dňa:
Sčítame osobný rok s osobným mesiacom a osobným dňom, zredukujeme čísla od 1 do 22 a získame naladenie dňa, čiže podstatu.
Napr. deň narodenia je 16.3.1969 a zaujímame sa o 30. augusta 2009:
(16 + 3 + 1969 + 2009) + (16 + 3 + 1969 + 8 + 2009) + (16 + 3 + 1969 + 8 + 2009 + 30) =
osobný rok                +            osobný mesiac         +               osobný deň

1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 2 + 0 + 0 + 9 + 1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 +1 + 6 + 3 + 1 + 9 + 6 + 9 + 8 + 2 + 0 + 0 + 9 + 3 + 0 = 157
1 + 5 + 7 = 13

Podstatou dňa v tomto prípade je číslo 13.
ukázať Osobný deň


ukázať Podstatu dňa

 


Súvisiace články: