cheap cialis professional

ODPORÚČAME

Prebudili ma anjeliPrebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci, bola dezorientovaná, no postupne pochopila a spoznala duchovný svet. Učili ju priamo anjeli a dodnes ju sprevádzajú.
Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov:

Nájdi v sebe Svetlo.

Táto kniha je ako úrodná pôda, a keď do nej zasejete semienko, vyrastie z neho košatý strom poznania, pochopenia, viery a lásky.

Jozef Banáš

Žiadajte osobné venovanie od autorky priamo do knihy!   Viac na www.jakubeczova.sk |  Objednávka na MonikaJ.sk
(túto možnosť v inom kníhkupectve nenájdete)

 

Partnerské vzťahy

Vytlačiť PDF

Práve v súčasnej dobe hrajú vzťahy, a to ako partnerské a priateľské, tak aj pracovné jednu z najdôležitejších úloh v živote každého človeka.

Všetko je v poriadku, pokiaľ sa snažíme udržať rovnováhu medzi materiálnymi hodnotami a láskou, či citom, ale v opačnom prípade dochádza k roztržkám vo vzťahoch až po ich rozpad. Vzťahy, či už partnerské, priateľské alebo pracovné, nenadväzujeme len preto, že od týchto vzťahov niečo očakávame, ale aj preto, že do nich chceme niečo vložiť, posilniť ich, alebo môžeme niečo vytvoriť.

Partnerské alebo pracovné vzťahy sa nedajú nijako merať či vážiť a stanoviť tak mieru či hodnotu, kedy je všetko ešte prijateľné. Ale aj napriek tomu sa dajú naznačiť určité zhodné a rozdielne pohľady na vzťahy a hodnotiť ich podľa daných zvolených kritérií. Hodnotenie sa prevádza tak, že v jednotlivých tabuľkách si nájdete odpovedajúce symboly.

Uvedenými znamienkami klasifikujeme vzťah takto:
+ (plus) – dobrý vzťah
0 – neutrálny vzťah 
– (mínus) – horší vzťah

  • Zlučiteľnosť životných čísel:

Životné číslo je dôležitým číslom v numerológii a vypočítava sa tak, že sčítame všetky čísla svojho dátumu narodenia.
Napr. 16.3.1969 -->> 1+6+3+1+9+6+9=35 -->> 3+5=8

Partnerské vzťahy

  • Vzťahy podľa znamení zverokruhu:

Pohľad na kvalitu vzťahu si môžeme vytvoriť aj podľa znamení zverokruhu. Poznáme veľa prístupov k hodnoteniu týchto vzťahov. Jeden z nich je vyjadrený v nasledujúcej tabuľke:

Partnerské vzťahy