ODPORÚČAME

Prebudili ma anjeliPrebudili ma anjeli je skutočný príbeh ženy, ktorá štyridsať rokov prežila bez Boha. Monika Jakubeczová viedla úspešný a spokojný rodinný život na slovenskom vidieku, keď sa u nej zrazu objavilo neutíchajúce nutkanie čítať knihy s ezoterickou tematikou. Na ich základe začala meditovať a tak do jej života vstúpili anjeli. Diali sa s ňou nevysvetliteľné veci, bola dezorientovaná, no postupne pochopila a spoznala duchovný svet. Učili ju priamo anjeli a dodnes ju sprevádzajú.
Spoznala, čo je jej poslaním, a následne sa jej život zmenil. Osobným príbehom chce autorka odovzdať odkaz od anjelov:

Nájdi v sebe Svetlo.

Táto kniha je ako úrodná pôda, a keď do nej zasejete semienko, vyrastie z neho košatý strom poznania, pochopenia, viery a lásky.

Jozef Banáš

Žiadajte osobné venovanie od autorky priamo do knihy!   Viac na www.jakubeczova.sk |  Objednávka na MonikaJ.sk
(túto možnosť v inom kníhkupectve nenájdete)

 

Znamenia a Boh

Vytlačiť PDF

A bolo ráno, keď Boh sa postavil pred svojich dvanásť detí a vložil do každého z nich semeno ľudského žitia.

Deti k nemu pristupovali jedno po druhom, aby prijali svoje dary:

"Tebe, BARAN, dávam ako prvému svoje semienka. Máš tú česť ich rozsievať. Každé semienko, ktoré zaseješ, nech sa v tvojej dlani miliónkrát rozmnoží. Nebudeš mať čas vidieť semeno rásť, pretože všetko, čo zaseješ, zrodí opäť nové, ktoré musí byť zasadené. Budeš prvý, ktorý prenikne mojou myšlienkou k ľudskému duchu. Ale tvojou úlohou nebude sa tejto myšlienke priblížiť, ani pýtať sa na ňu. Tvoj život je čin, jediný čin, ktorý ti ukladám, je aby si začal tým, že oznámiš človeku moje stvorenie. Za tvoju dobrú prácu ti darujem cnosť sebaúcty."

"Tebe, BÝK, dávam silu niečo z tohto semena vytvárať. Tvoja úloha je veľká a vyžaduje si veľa trpezlivosti, pretože musíš vždy dokončiť začaté - hoci bude semeno odviate vetrom. Tvojou úlohou nie je pýtať sa po príčinách, alebo meniť svoju mienku v pol ceste, ani spoliehať sa na druhých v tom, čo od teba žiadam. Za to ti darujem silu. Užívaj ju múdro."

"Tebe, BLÍŽENEC, dávam otázku bez odpovedi, aby si všetkým mohol prinášať porozumenie tomu, čo sa okolo človeka deje. Nikdy nebudeš vedieť, prečo ľudia hovoria alebo počúvajú, ale v hľadaní odpovedi nájdeš dar rozumu."   

"Tebe, RAK, dávam za úlohu učiť ľudí citu. Prajem si, aby si ľudí rozosmieval a rozplakával - aby všetko, čo vidia a myslia dosiahlo vnútorného bohatstva. Za to dostaneš odo mňa dar rodiny, aby sa tvoje bohatstvo rozmnožilo.

"Tebe, LEV, dávam za úlohu, aby si zjavil svetu moje stvorenie v celej jeho sláve. Musíš sa však vystríhať pýchy a mať vždy na pamäti to, že to je moje stvorenie a nie tvoje! Pretože kedykoľvek na to zabudneš, stratíš úctu ľudí. Budeš sa veľmi tešiť zo svojej práce, kedykoľvek ju riadne vykonáš. Za to maj odo mňa dar cti."

"Ty, PANNA, dostávaš odo mňa za úlohu skúmať všetko, čo človek s mojim stvorením učinil. Máš dôkladne kontrolovať jeho cesty a upozorňovať ho na omyly, aby sa tvojim prostredníctvom mohlo stvorenie zdokonaľovať. Za to ti dávam dar čistého a jasného myslenia."
"Tebe, VÁHA, dávam za úlohu slúžiť tomu, aby si človek spomenul a uvedomil si svoje povinnosti k blížnemu, že sa môže naučiť spolupráci a nesebeckosti, a tiež posudzovať svoje jednanie z iného stanoviska. Prenesiem ťa na všetky strany a do všetkých miest, kde panuje nesúlad a nerovnováha. Za tvoju namáhavú prácu ti darujem lásku."

"Tebe, ŠKORPIÓN, dávam náročnú úlohu. Budeš schopný poznať zmýšľanie človeka a cesty ľudského ducha. Ale nedovoľujem ti hovoriť o tom, čo poznáš. Často budeš týraný svojimi poznatkami a vo svojej bolesti sa odo mňa odvrátiš. A tak zabudneš, že to nie som ja, kto ti pôsobí utrpenie, ale že je to nepochopenie môjho zámeru a mojej myšlienky. Uvidíš človeka toľkokrát, až v ňom rozpoznáš zviera! A budeš musieť toľkokrát bojovať s jeho zvieracím pudom v sebe samom, že stratíš svoju cestu z očí. Až sa potom konečne ku mne navrátiš, budem mať pre teba najvyšší dar cieľavedomosť."

"Od teba, STRELEC, požadujem, aby si ľudí rozveseľoval, pretože zatrpknú uprostred nepochopenia môjho zámeru a mojej myšlienky. Prídeš do styku s mnohými životmi, hoci len na okamih, a v každom živote vycítiš nepokoj. Dávam ti dar nekonečného nadbytku, aby si bol schopný sa vysoko vyvinúť a sám svietiť do temných kútov."

"Od teba, KOZOROŽEC, požadujem pot tvojej tváre, aby sa ľudia od teba naučili práci. Nemáš ľahkú úlohu, pretože kríž ľudstva spočinie na tvojich ramenách. A za bremeno tvojich starostí vkladám do tvojich rúk zodpovednosť za človeka ."

"Tebe, VODNÁR, dávam predstavu o budúcnosti, aby tvojim prostredníctvom ľudia mohli vidieť aj iné možnosti po novom. Spoznáš bolesť osamelosti, lebo ti nedovoľujem personifikovať svoju lásku. Ale za to, že ukážeš ľuďom nové možnosti, maj odo mňa dar slobody, aby si ľudstvu mohol vo svojej slobode stále slúžiť, kedykoľvek ťa bude potrebovať."

"Tebe, RYBA, dávam za úlohu najobtiažnejšiu zo všetkých. Máš zhromažďovať starosti všetkých ľudí a vrátiť mi ich. Utrpenie, ktoré na seba berieš, je následkom ľudského nepochopenia mojej idei a môjho zámeru. Ale ty s nimi máš mať zľutovanie a dať im možnosť, aby to skúsili ešte raz.
Za túto obtiažnu úlohu dostávaš odo mňa dar zo všetkých najväčší. Budeš jedným z mojich dvanástich detí, ktoré mi bude rozumieť. Avšak tento dar patrí len tebe jedinej. Kedykoľvek sa pokúsiš podeliť o to s druhými, nebudeš vypočutá."

Potom boh povedal: "Každý z vás vlastní jeden diel mojej myšlienky. Nesmiete túto svoju časť zamieňať s celou mojou myšlienkou, ani si nesmiete zamieňať jednotlivé diely navzájom, pretože každý z vás je dokonalý. To ale nespoznáte skôr, pokiaľ nebude všetkých vás dvanásť ako JEDNO. A až potom bude zjavená každému jednému z vás celosť mojej myšlienky."

Deti odišli, rozhodnuté urobiť to najlepšie, aby bolo každé z nich hodné svojho daru. Ale aj cez to žiadne nerozumelo svojmu daru. A keď zmätené prišli k Bohu späť, povedal im: "Každý z vás verí tomu, že dary druhých sú lepšie, a preto vám dovoľujem vymeniť si ich." V tom okamihu bolo každé dieťa nadšené, keď uvážilo všetky možnosti novej úlohy.

Ale Boh sa usmial a povedal: "Budete sa ku mne ešte veľakrát vracať, aby som vás oslobodil od vašich úloh, a zakaždým vášmu prianiu vyhoviem. Prejdete nespočetnými inkarnáciami, pokiaľ nesplníte úlohu, ktorú som vám dal. Dávam vám na to nekonečne veľa času, ale až po splnení týchto úloh smiete byť zase so mnou."